Lesmethode wat de cursisten blij maakt

Uitstekend cursusmateriaal

Er wordt o.a. gewerkt met het boek "Dutch4Thai" dit is een methode die specifiek opleidt tot het vereiste niveau voor het basisexamen inburgering.

Oefenexamens

Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van doelgerichte oefenexamens zodat de kandidaten precies weten wat zij kunnen verwachten tijdens het echte basisexamen inburgering.Onze cursus duurt 8 weken

Van maandag tot en met vrijdag worden drie uur per dag lesgegeven.

In de ochtend van 09:00 uur - 12:00 uur
In de middag van 13:00 uur - 16:00 uur
Van onze cursisten worden verwacht dat zij elke dag enige tijd besteden aan wat huiswerk. (hiervoor stellen wij audio-cd's beschikbaar.)

Er is studiemateriaal voor de cursist samengesteld. Het materiaal bestaat uit boeken, cd's en woordenlijsten. De leerstof is volledig in de lessen opgenomen. U hoeft dus geen studieboeken aan te schaffen.
      

Tot ziens!