• Dutch4 Thai ช่วยท่านได้

  • เรียนคำและพยัญชนะพื้นฐาน
  • เรียนประโยคคำพูดและฟังง่ายๆที่ใช้ในการสอบ
  • เรียนคำประโยคสนทนา จากวีดีโอ เข้าใจได้ง่าย
  • เรียนคำถามจากรูปภาพ(แนวข้อสอบจริงๆ)
  • เรียนฝึกคำพูดคำถาม ความเข้าใจขั้นพื้นฐานง่ายๆ
  • ฝึกพูดและฟังประโยคจากบทสนทนาจริงๆ
  • การเรียนการสอนของเราใช้เวลาในการเรียน 8 สัปดาห์ วันละสามชั่วโมง วันจันทร์
  • ไม่ จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐาน ภาษาอังกฤษ ก็เรียนได้ เราสอนท่านด้วยวิธีการที่เรียนได้ง่าย โดยอาจารย์ที่เป็นคนดัตช์ พูดและเขียนภาษาไทยได้ สามารถอธิบายและฟังได้เข้าใจ เรียนรู้ และจดจำได้ง่าย

การเรียนการสอนได้เรียนและฝึกทำข้อสอบ จากแนวข้อสอบจริงๆ

Dutch 4 Thai ต้อง การให้ท่านสอบได้ เรามีอาจารย์สอนที่มีความรู้ และความสามารถในการสอนจริงๆ สามารถสอน และตอบคำถาม และอธิบายให้ท่านเข้าใจได้ง่าย ในการสอบข้อสอบได้อย่างเข้าใจ

ค่าเรียน 25,000 บาท

สนใจกรุณาลงทะเบียนล่วงหน้า 4 สัปดาห์ สะดวกติดต่ออาจารย์โอม หมายเลขโทรศัพท์ 0933145714 อาจารย์พูดภาษาไทยได้ชัดเจน

เหตุผลที่ทำไห้ต้องเลือกเรียนกับ Dutch4thai

 • เราสอนโดยอาจารย์เจ้าของภาษา (ชาวดัตช์) ที่สามารถสื่อสารภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • เราไม่ใช้อาจารย์ผู้ช่วยสอนที่เป็นชาวไทย ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนเกิดความสับสนและเสียเวลาในการเรียน
 • อาจารย์เอาใจใส่ผู้เรียนทุกคน เพราะสอนสด และรับจำนวนจำกัด
 • ตารางเวลาที่ยืดหยุ่น เพราะผู้เรียนคือผู้กำหนดตารางเรียน
 • มีหลักการสอนที่ไม่น่าเบื่อ ทำให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้เร็วเข้าใจง่าย และสนุกกับการเรียน
 • อาจารย์มีประสบการณ์ในการสอน
 • สถานที่เรียนสะดวกสบาย

เหตุผลที่ทำไห้ต้องเลือกเรียนกับ Dutch4thai

 • เราสอนโดยอาจารย์เจ้าของภาษา (ชาวดัตช์) ที่สามารถสื่อสารภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • เราไม่ใช้อาจารย์ผู้ช่วยสอนที่เป็นชาวไทย ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนเกิดความสับสนและเสียเวลาในการเรียน
 • อาจารย์เอาใจใส่ผู้เรียนทุกคน เพราะสอนสด และรับจำนวนจำกัด
 • ตารางเวลาที่ยืดหยุ่น เพราะผู้เรียนคือผู้กำหนดตารางเรียน
 • มีหลักการสอนที่ไม่น่าเบื่อ ทำให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้เร็วเข้าใจง่าย และสนุกกับการเรียน
 • อาจารย์มีประสบการณ์ในการสอน
 • สถานที่เรียนสะดวกสบาย