Inburgeren met Dutch4Thai

Inburgeringsexamen

Sinds 15 maart 2007 moeten migranten uit Thailand over een minimum aan kennis van de Nederlandse taal en samenleving beschikken om zich (blijvend) in Nederland te kunnen vestigen.

De Wet inburgering in het buitenland (Wib) verplicht Thaise migranten van 18 tot 65 jaar oud, alvorens zij in aanmerking kunnen komen voor een machtiging tot voorlopig verblijf (MVV), op de Nederlandse ambassade te Bangkok een inburgeringsexamen af te leggen. Daarom geven wij voor Thaise migranten die Nederlands willen leren in Khon Kaen, lessen toegespitst op het inburgeringsexamen.

Het examen bestaat uit 3 onderdelen

Bij het examen worden de basiskennis van de Nederlandse taal en de Nederlandse samenleving getoetst. Beide examenonderdelen worden afgenomen door middel van een telefonische verbinding met een geautomatiseerd systeem.

 1. Spreekvaardigheid – u moet Nederlands kunnen spreken.
 2. Leesvaardigheid – u moet Nederlands kunnen lezen.
 3. Kennis van de Nederlandse samenleving – u moet weten hoe wij in Nederland met elkaar omgaan. En wat de regels in Nederland zijn.


1. Hoe werkt het onderdeel spreekvaardigheid?

Er zijn 2 soorten vragen mogelijk

 1. U ziet op het scherm een vrouw of man. Die stelt u een vraag. U moet antwoord geven op de vraag.
 2. U hoort een zin. U kunt de zin ook lezen op de computer. De zin is niet af. U moet de zin zelf afmaken. U spreekt uw antwoord in.
2. Hoe werkt het onderdeel leesvaardigheid?

Er zijn 2 soorten vragen mogelijk

 1. U hoort een woord, getal of zin via de koptelefoon. U leest 4 woorden, getallen of zinnen op de computer. U klikt het goede antwoord aan.
 2. U leest 6 teksten op de computer. U krijgt bij elke tekst 2 vragen. Er staan 3 of 4 antwoorden. U klikt het goede antwoord aan.
3. Hoe werkt het onderdeel Kennis van de Nederlandse Samenleving (KNS)?

U krijgt 30 vragen op de computer. Bij elke vraag staat een foto. U kunt de vragen lezen en horen. U kunt kiezen uit 2 antwoorden. U klikt het goede antwoord aan.

De vragen gaan over 7 onderwerpen:

 1. Nederland: het land (geografie), wonen en vervoer
 2. Geschiedenis
 3. De regering (staatsinrichting), stemmen (democratie) en wetgeving
 4. De Nederlandse taal en het belang van het leren ervan
 5. Opvoeding en onderwijs
 6. Gezondheidszorg
 7. Werk en inkomen
      

Tot ziens!